SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
APLIKACJE I FUNKCJE
Korzystanie z aplikacji Zegar

Korzystanie z aplikacji Zegar

Informacje na temat widżetu Zegar HTC

Widżet Zegar HTC umożliwia wyświetlanie bieżącej daty, godziny i lokalizacji. Aplikacji Zegar można również używać do wyświetlania czasu w innym mieście.

Zmienianie miasta widżetu Zegar

Można zmienić miasto widżetu Zegar.
Aby wyświetlać godzinę dla innego miasta, można:
 • Edytować ustawienia widżetu. Naciśnij i przytrzymaj widżet Zegar na ekranie strony głównej i przeciągnij go do przycisku Edytuj. Wybierz miasto, które chcesz wyświetlać.
 • Dodać inny widżet Zegar do rozszerzonego ekranu strony głównej. Wybierz jeden z wielu wyglądów i wybierz miasto, które ma być wyświetlane.

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Telefon może służyć jako zegar na biurko, wyświetlający także informacje o pogodzie, lub zegar światowy umożliwiający wyświetlanie godziny w wielu miastach na całym świecie. Aplikacja umożliwia także używanie telefonu jako budzika, stopera i minutnika.
Aby otworzyć aplikację Zegar, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Stuknij widżet Zegar na ekranie głównym.
 • Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij Zegar.
Stuknij karty w dolnym rzędzie lub przesuń palcem po kartach, aby przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami aplikacji Zegar.

Korzystanie z ekranu Zegar na biurko

Otwarcie aplikacji Zegar powoduje bezpośrednie przejście do ekranu Zegar na biurko.

Zegar na biurko wyświetla bieżącą datę, czas i pogodę. Wyświetlane jest także wskazanie budzika oraz poziom naładowania akumulatora. Ekran można przyciemnić, aby na ekranie widoczne były tylko czas i data.

 • Stuknięcie informacji powoduje otworzenie aplikacji Pogoda, w której można zobaczyć prognozę pogody na następne kilka dni.
 • Stuknij , aby na karcie Zegar na biurko przyciemnić ekran i wyświetlić tylko czas i datę. Aby rozjaśnić ekran ponownie, stuknij w dowolnym miejscu ekranu.
 • Stuknij , aby przyciemnić ekran i przejść do trybu wygaszacza ekranu. W trybie wygaszacza ekranu, czas i data co kilka minut zmieniają pozycję na ekranie. Aby rozjaśnić ekran ponownie, stuknij w dowolnym miejscu ekranu.

Korzystanie z Zegara światowego

Skorzystaj z karty Zegar światowy aplikacji Zegar, aby jednocześnie sprawdzać aktualny czas w różnych miejscach na świecie. Do listy zegara światowego można dodać swoje miasto lub inne miasta i ręcznie ustawić strefę czasową, datę i czas.

Ustawianie swojego miasta

 1. Na karcie Zegar światowy naciśnij , a następnie stuknij Ustawienie główne.
 2. Wprowadź nazwę swojego miasta. Podczas wpisywania nazwy lista jest filtrowana i wyświetlane są pasujące miasta i kraje.
 3. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Ustawianie strefy czasowej, daty i czasu

Aby ręcznie ustawić w telefonie strefę czasową, datę i czas, należy najpierw wyłączyć automatyczną synchronizację.
 1. Na karcie Zegar światowy naciśnij , a następnie stuknij Ustawienia lokalnej strefy czasowej.
 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczne, a następnie ustaw właściwą strefę czasową, datę i czas.
Wskazówka: Na ekranie głównym możesz także nacisnąć , a następnie stuknąć Ustawienia > Data i czas, aby otworzyć ekran Ustawienia daty i czasu.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

Dodaj więcej miast do ekranu Zegar światowy, aby możliwe było ciągłe sprawdzanie daty i czasu w tych miastach.
 1. Na karcie Zegar światowy stuknij Dodaj miasto.
 2. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać. Podczas wpisywania nazwy lista jest filtrowana i wyświetlane są pasujące miasta i kraje.
 3. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie alarmu

Na karcie Alarmy aplikacji Zegar można ustawić jeden lub większą liczbę alarmów.
 1. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
 2. Na ekranie Ustaw alarmy, przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby przewijać czas i ustawić alarm.
 3. Przewiń ekran Ustaw alarmy, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje alarmów. Możesz:
  • Wprowadzić Opis alarmu i wybrać Dźwięk alarmu.
  • Stuknij Powtórz. Wybierz, w jakie dni tygodnia alarm ma się włączać, a następnie stuknij OK.
  • Zaznacz pole wyboru Wibracje, jeśli chcesz, aby telefon także wibrował, kiedy włącza się alarm.
 4. Po zakończeniu ustawiania alarmu stuknij Gotowe.
Wskazówka:
 • Aby wyłączyć budzik, stuknij (odznacz) pole wyboru budzika.
 • Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, naciśnij będąc na ekranie Alarmy, a następnie stuknij Dodaj alarm.

Usuwanie alarmu

 1. Na karcie Alarmy naciśnij , a następnie stuknij Usuń.
 2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.

Zmiana ustawień dźwięku alarmu

Na karcie Alarmy naciśnij , a następnie stuknij Ustawienia. Można zmienić następujące ustawienia:
Alarm w trybie cichym Opcja ta jest wybrana domyślnie i pozwala na włączenie się alarmu nawet wtedy, gdy telefon przełączony jest do trybu cichego. Odznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz, aby alarm włączał się, kiedy telefon pracuje w trybie cichym.
Głośność alarmu Ustaw poziom głośności alarmu.
Czas drzemki Ustaw czas drzemki między alarmami.
Działanie bocznego przycisku Ustaw, w jaki sposób ma zachować się alarm, po naciśnięciu bocznego przycisku (REGULACJA GŁOŚNOŚCI GÓRĘ/REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ). Możliwe jest ustawienie drzemki, odrzucenia alarmu lub dezaktywacja przycisku. Przycisk boczny działa tylko wtedy, gdy ekran telefonu nie jest zablokowany.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
APLIKACJE I FUNKCJE
Wybierz problem z listy rozwijanej:
28184
391
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-s
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY