SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
USTAWIENIA I USŁUGI
Resetowanie telefonu HTC Desire C

Resetowanie telefonu HTC Desire C

W przypadku przekazywania telefonu HTC Desire C innej osobie lub w razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire C, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu).

Ostrzeżenie: Twardy reset powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i spersonalizowanych ustawień oraz usunięcie wszystkich pobranych i zainstalowanych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Wykonywanie twardego restartu poprzez funkcję ustawień

  1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
  2. Stuknij Pamięć > Przywracanie danych fabrycznych.
  3. Stuknij Resetuj telefon, a następnie stuknij Wymaż wszystko.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire C lub uzyskać dostępu do ustawień, można zresetować telefon HTC Desire C do ustawień fabrycznych przy użyciu jego przycisków.

  1. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka sekund, a następnie włóż go z powrotem.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
  3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.
  4. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
USTAWIENIA I USŁUGI
Wybierz problem z listy rozwijanej:
176594
449
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-c
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY