SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
USTAWIENIA I USŁUGI
Połączenie transmisji danych

Połączenie transmisji danych

Po włączeniu HTC Desire C po raz pierwszy urządzenie zostanie automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Sprawdzanie używanego połączenia danych

 1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
 2. Stuknij Sieć komórkowa > Operatorzy sieci lub Punkty dostępowe.

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.
 1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
 2. Stuknij przełącznik Sieć komórkowa Wł./Wył., aby włączyć lub wyłączyć połączenie transmisji danych.
Ważne: Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail, kont w sieciach społecznościowych i inne dane synchronizowane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Ważne: Przed dodaniem kolejnego połączenia danych, przygotuj nazwę punktu dostępowego i ustawienia (w tym nazwę użytkownika i hasło, jeśli jest wymagane) uzyskane od operatora sieci.
 1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
 2. Stuknij Sieć komórkowa > Punkty dostępowe.
 3. Na ekranie APN stuknij ikonę > Nowa nazwa APN.
 4. Na ekranie Edytuj punkt dostępowy wprowadź ustawienia APN. Aby je edytować, wybierz element Ustawienia APN.
 5. Stuknij > Zapisz.

Zezwalanie na transfer danych w roamingu

Połącz się z siecią partnera operatora sieci i korzystaj z usług transferu danych będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

Ostrzeżenie: Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.
 1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .
 2. Stuknij Sieć komórkowa, a następnie zaznacz opcję Dane w roamingu.
Zaznacz opcję Dźwięk roamingu transmisji danych, jeśli chcesz, aby HTC Desire C odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
USTAWIENIA I USŁUGI
Wybierz problem z listy rozwijanej:
176566
449
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-c
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY
topic_tag-connections_internet-data