SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
USTAWIENIA I USŁUGI
Konfiguracja konta Dropbox

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata, skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC Desire 500 i przejdź procedurę rozpoczynania w witrynie Dropbox.
  1. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij polecenie Konta i synchronizacja.
  2. Stuknij > Dropbox.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto lub zalogować się.
  4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com), zaloguj się do konta i przejdź procedurę Get Started.
Wskazówka: Możesz także otworzyć aplikację Dropbox, aby skonfigurować konto.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
USTAWIENIA I USŁUGI
Wybierz problem z listy rozwijanej:
398652
654
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-500
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY