Karta pamięci

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

  1. Zdejmij tylną pokrywę.
  2. Włóż kartę microSD do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu, i wsuń ją na miejsce.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC Desire 500 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.
  1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
  2. Stuknij Pamięć > Odinstaluj kartę SD.

Wyjmowanie karty pamięci

  1. Zdejmij tylną pokrywę.
  2. Następnie wysuń kartę z gniazda.
0Liczba osób, które uznały to za pomocne: