SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
USTAWIENIA I USŁUGI
Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth

Odbieranie plików z wykorzystaniem Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefon HTC Desire 300 może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu i dokumenty, np. w formacie PDF.
Ważne: Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.
 1. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go palcem, a następnie stuknij ikonę .
 2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył., aby ją włączyć.
 3. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.
 4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby urządzenie HTC Desire 300 było widoczne dla pobliskich urządzeń Bluetooth.
 5. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do telefonu HTC Desire 300.
 6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC Desire 300 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

  Wyświetli się żądanie autoryzacji Bluetooth.

 7. Stuknij Para.
 8. Kiedy telefon HTC Desire 300 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij Zaakceptuj.
 9. Po zakończeniu przesyłania wyświetlane jest powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dziać z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku:

 • Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
 • W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane wydarzenie, a następnie stuknij Importuj. vCalendar odnosi się do zdarzeń w Kalendarz.
 • W przypadku plików z kontaktami vCard, można wybrać opcję importowania jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
USTAWIENIA I USŁUGI
Wybierz problem z listy rozwijanej:
420516
664
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-300
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY