SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
KOMUNIKACJA
Odpowiadanie na wiadomość

Odpowiadanie na wiadomość

  1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
  2. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.
  3. Stuknij .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonu zapisanych w telefonie HTC Desire 300, możesz wybrać numer, na który chcesz odpowiedzieć.

Pamiętaj, że odpowiedź zostanie wysłana na numer, z którego otrzymana została ostatnia wiadomość od tego kontaktu.

  1. Na ekranie Wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.
  2. Stuknij polecenie > Otwórz kontakt.
  3. Na karcie Szczegóły stuknij ikonę przy numerze telefonu, na który chcesz odpowiedzieć.
  4. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź odpowiedź.
  5. Stuknij .
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
KOMUNIKACJA
Wybierz problem z listy rozwijanej:
420401
664
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-300
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY