SUMA CZĘŚCIOWA
ZOBACZ
WPROWADZENIE
Pierwsza konfiguracja nowego telefonu

Pierwsza konfiguracja nowego telefonu

Po włączeniu nowego telefonu po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o konfigurację urządzenia.
Wskazówka: Przed wybraniem języka można włączyć aplikację TalkBack umożliwiającą nawigację z odtwarzanymi komentarzami. Narysuj na ekranie kwadrat w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie stuknij przycisk OK. Więcej informacji zawiera część Nawigowanie po HTC Desire 300 za pomocą aplikacji TalkBack.
Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby przywrócić kontakty, skonfigurować konta e-mail, włączyć udostępnianie lokalizacji itd.
Uwaga:
Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ
WPROWADZENIE
Wybierz problem z listy rozwijanej:
420324
664
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-desire-300
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY