USTAWIENIA I USŁUGI
Synchronizacja z kontem Google
USTAWIENIA I USŁUGI

Synchronizacja z kontem Google

Zalogowanie do konta Google umożliwia synchronizację Gmail i kontaktów i kalendarzy Google pomiędzy HTC ChaCha a siecią. Można także zalogować się do konta Google, aby korzystać z aplikacji Google, takich jak Google Talk i Android Market.
Uwaga: Jeśli pominięto dodawanie konta Google przy pierwszym uruchomieniu HTC ChaCha, w trakcie używania niektórych aplikacji można napotkać problemy Google. Jeżeli te problemy będą wciąż występować, może być wymagane przywrócenie ustawień fabrycznych HTC ChaCha i wprowadzenie szczegółów konta Google przy ponownym konfigurowaniu HTC ChaCha.

Dodawanie kolejnych kont Google

Można dodać więcej niż jedno Google konto. Jednak w kolejnych kontach Google możliwa jest tylko synchronizacja kontaktów, poczty i zdarzeń w kalendarzu. Inny Google korzystają z pierwszego dodanego konta Google.
  1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk , a następnie stuknij Ustawienia > Konta i synchronizacja.
  2. Stuknij Dodaj konto > Google.
  3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub stworzyć nowe konto.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.
  1. Otwórz przeglądarkę na komputerze lub w HTC ChaCha i przejdź pod adres https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd.
  2. Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, której używasz do logowania na koncie Google, i kliknij Prześlij.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować hasło.
Jeżeli alternatywny adres e-mail nie został podany, możesz zresetować hasło konta Google po upływie 24 godzin, odpowiadając na pytanie bezpieczeństwa służące do przywracania hasła.
 
Liczba osób, które uznały to za pomocne:
Wybierz problem z listy rozwijanej:
394
pl
30
*Wpisz tutaj swój komentarz ...
htc-chacha
Dziękujemy!
POWIĄZANE ARTYKUŁY
topic_tag-accounts_sync-google_account_setup