Nyheter og nedlastinger
Nedlastinger
  • Sikkerhetsreparasjon av applikasjon
    HTC har utviklet en oppdatering for å øke kunders beskyttelse mot farlige applikasjoner de kan ha lastet ned med et uhell. De fleste telefoner vil motta denne oppdateringen gjennom vanlige oppdateringer og oppgraderinger. Noen telefoner må derimot få oppdateringen manuelt lastet inn. Klikk koblingen for mer informasjon om denne oppdateringen og hvis du må oppdatere telefonen din.
  • HTC Sync
    Med HTC Sync™ kan du synkronisere kontaktpersoner og kalenderhendelser fra Outlook eller kontaktpersoner fra Outlook Express (Android og HTC Smart) og bokmerker fra nettleseren mellom PC-en og smarttelefonen (Android) din. HTC Sync gjør det også mulig å installere Android-applikasjoner fra tredjepartsutviklere på smarttelefonen og overføre bilder, videoklipp, dokumenter, sanger og spillelister til smarttelefonen (Android).