Innstillinger og tjenester
Omstart eller tilbakestilling av fabrikkdata på telefonen
Innstillinger og tjenester

Omstart eller tilbakestilling av fabrikkdata på telefonen

Hvis telefonen reagerer tregt eller ikke i det hele tatt, kan du prøve å starte telefonen på nytt. Hvis telefonen har et vedvarende problem som ikke kan løses, er siste utvei å foreta en fabrikktilbakestilling.

Omstart av telefonen (myk tilbakestilling)

Hvis telefonen kjører tregere enn normalt, et program ikke fungerer som forventet eller hvis telefonen slutter å reagere, kan du prøve å starte den på nytt for å se om det løser problemet.
Du starter telefonen på nytt ved å slå den av og på igjen. Hvis du trykker og holder på AV/PÅ-knappen uten at det hjelper, kan du fjerne batteriet, vente noen få sekunder og deretter slå på telefonen igjen.

Utføre en fabrikktilbakestilling (hard tilbakestilling)

Hvis du gir telefonen videre til noen andre, eller hvis telefonen har et vedvarende problem som ikke kan løses, kan du foreta en tilbakestilling til fabrikkdata (også kalt en hard tilbakestilling). Dette returnerer telefonen til tilstanden den hadde før første gang du slo den på.
Merk: Fabrikktilbakestilling vil ikke fjerne dataene og filene som finnes på telefonens microSD-kort.
En fabrikktilbakestilling bør du ikke foreta uten å ha tenkt deg nøye om. Den vil slette alle dine data og tilpassede innstillinger permanent og vil også fjerne eventuelle programmer du har lastet ned og installert. Før en fabrikktilbakestilling må du sørge for å sikkerhetskopiere alle data og filer du vil beholde.

Utføre en fabrikktilbakestilling via innstillinger

Den mest praktiske måten å foreta en fabrikktilbakestilling på er via telefoninnstillingene.
  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
  2. Rull nedover skjermen, og klikk på Personvern > Fabrikkinnstillinger.
  3. På skjermbildet Fabrikkinnstillinger klikker du på Tilbakestill telefonen, og deretter klikker du på Slett alt.

Utføre en fabrikktilbakestilling ved hjelp av telefonknappene

Hvis du ikke kan slå på telefonen eller få tilgang til telefoninnstillingene, kan du fortsatt utføre en fabrikktilbakestilling ved hjelp av telefonknappene.
  1. Med telefonen avslått trykker du på og holder VOLUM NED-knappen, før du trykker kort på AV/PÅ-knappen.
    Merk: Hvis du er usikker på om telefonen er slått av, fjerner du og setter inn batteriet på nytt.
  2. Vent på at skjermen med de tre Android-bildene vises, og slipp VOLUM NED-knappen.
  3. Trykk på VOLUM NED for å velge TØM LAGER, og trykk deretter på AV/PÅ.
  4. Trykk på VOLUM OPP for å starte fabrikktilbakestillingen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
316
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER