Bruke lykten

Bruke lykten

Vær aldri fortapt i mørke mer. Lyktprogrammet slår på telefonens lykt som du kan lyse med hvor du vil.
På startskjermbildet klikker du på > Lykt. Programmet spiller deretter av en kort animasjon for å vise deg hvordan du juster lysstyrken og slår lyset av eller på.
  • Når du skal justere lysstyrken, skyver du fingeren til venstre eller høyre på lyktehodet.
  • Når du skal slå lyset av eller på, klikker du på bryteren på lyktens håndtak.
0 personer fant dette nyttig