Lese nyhetsfeeder

Lese nyhetsfeeder

Bruk Nyheter-widgeten til å abonnere på nyhetsfeeder og følge med på de siste trendene på Internett. Velg fra et utvalg av kanaler som dekker ledende blogger, nyhetssteder eller sportssider, eller hent nyhetsoppdateringer basert på nøkkelordene du velger.
startskjermbildet klikker du på > Nyheter.
Viser kanalene du abonnerer på. Hvis du vil finne ut hvordan du abonnerer, se Abonnere på nyhetskanaler.
Viser kanaler som inneholder historier du har merket med stjerne. Se Merke en historie med stjerne.
Viser nøkkelordene du har har søkt etter og lagt til. Se Legge til et nøkkelord.

Abonnere på nyhetskanaler

 1. startskjermbildet klikker du på > Nyheter.
 2. I kategorien Abonnementer klikker du på Legg til feeder.
 3. Gjør ett av følgende:
  Klikk på Hvis du vil
  En hvilken som helst kategori (for eksempel blogger, underholdning, sport og andre ting) Velg mellom populere nyhetsfeeder.
  Søk mer Søk på web etter andre kanaler.
  Legg til Google-nyhetsfeed Abonner på en Google-nyhetskanal.
  Legg til fra URL Skriv inn hele URL-adressen til en nyhetsfeed du vil abonnere på.
 4. Etter at du har valgt kanalen(e) du vil abonnere på, klikker du på Legg til.

Endre oppdateringsplan og skriftinnstillinger

I Nyheter-programmet trykker du på MENU, klikker på Innstillinger og gjør følgende:
Klikk på Hvis du vil
Oppdateringsfrekvens Velg et tidsintervall for å hente automatiske oppdateringer av kanalene du abonnerer på, eller velg Manuelt.
Skriftstørrelse Velg skriftstørrelsen du vil bruke til å vise artikler.

Se manuelt etter nyhetshistorier

I kategorien Abonnementer trykker du på MENU og klikker på Oppdater.

Lese en historie

 1. startskjermbildet klikker du på > Nyheter.
 2. I kategorien Abonnementer klikker du på en kanal.
 3. Klikk på en historie for å lese den. Mens du leser historien, kan du klikke på:
  • for å merke historien som en favoritt.
  • for å dele historien via en melding (bare kobling til historien) eller e-post.
  • for å slette historien fra historielisten.
  • eller for å gå til forrige eller neste historie i kanalen.
 4. Hvis du vil lese hele historien, klikker du på Les hele artikkelen. Dette åpner historien i nettleseren.

Merke en historie med stjerne

Merk dine favoritthistorier med en stjerne for å gjøre det enkelt å komme tilbake til dem. Stjernemerkede historier vises i kategorien Med stjerne.
Gjør ett av følgende:
 • I en liste over historier klikker du på ved siden av en historie.
 • Mens du leser en historie, klikker du på nær øverste høyre hjørne av skjermen.
Du kan fjerne stjernen fra en historie ved å klikke på stjerneikonet igjen.

Legge til et nøkkelord

Legg inn nøkkelord for å gjøre det lettere å finne historier av interesse for deg. Historier som inneholder nøkkelordet, blir gruppert samlet i kategorien Nøkkelord.
 1. startskjermbildet klikker du på > Nyheter.
 2. I kategorien Nøkkelord klikker du på Legg til nøkkelord.
 3. Skriv inn nøkkelordet, og klikk deretter på Legg til.
Det nye nøkkelordet vises i kategorien Nøkkelord. Klikk på nøkkelordet for å vise historier som inneholder det nøkkelordet.

Legge til Nyheter-widgeten

Les utsnitt av historier direkte på startskjermbildet.
 1. startskjermbildet klikker du på > Widget > Nyheter.
 2. Velg widgetstil, og klikk på Velg.
 3. Velg kanalen med historiene du vil lese i widgeten.
 4. Dra widgeten til et blankt område på startskjermbildet, og slipp den.
0 personer fant dette nyttig