APPER OG FUNKSJONER
Vise plasseringer i Google Maps
APPER OG FUNKSJONER

Vise plasseringer i Google Maps

Finne din plassering

Hvis du vil finne plasseringen din med Google Maps, må du aktivere plasseringskilder. Hvis du vil lære hvordan, se Slå på plasseringstjenester.
 1. startskjermbildet klikker du på > Kart.
 2. På skjermbildet Google Maps trykker du på MENU og klikker på Min plassering.
Den blå markøren viser plasseringen din på kartet.

Flytte på kartet

Sveip fingeren på skjermen eller den optiske styrekulen for å vise andre områder på kartet.

Zoome inn på eller ut fra et kart

Det er flere måter å zoome inn eller ut på:
 • Spre tommelen og pekefingeren over kartet for å zoome inn.
 • Klem tommelen og pekefingeren sammen på kartet for å zoome ut.
 • Klikk på pluss- eller minussiden av zoomkontrollen .
 • Dobbeltklikk på en plassering på kartet for å zoome inn på den plasseringen.

Hente en adresse og mer informasjon om en plassering

 1. Trykk på og hold en plassering på kartet. En ballong åpnes over plasseringen, med adressen og en miniatyr fra gatevisning (hvis tilgjengelig).
 2. Klikk på ballongen for å se mer batteriinformasjon. Du kan hente retningslinjer til stedet, se etter interessepunkter i nærheten, og andre ting.

Se på en plassering i gatevisning

Gatevisningsmodus (tilgjengelig kun i utvalgte områder) gir en visning av posisjonen på gatenivå.
 1. Gjør ett av følgende:
  • Trykk på og hold en plassering på kartet, og klikk på ballongen som vises.
  • Søk etter plassen du vil vise i gatevisning. Se Søke etter plasseringer og steder hvis du vil ha detaljer. Når du finner plassen, klikker du på ballongen.
 2. På skjermbildet med plasseringsdetaljer klikker du på Gatevisning-knappen .
 3. Hvis du vil navigere i gatevisning, gjør du ett av følgende:
  • Sveip fingeren på skjermen eller den optiske styrekulen for å panorere opp eller ned eller for å se i andre retninger.
  • Klikk på pilene på skjermen for å flytte i retningen som angis av pilene.
  • Trykk på MENU for å velge mellom andre navigeringsalternativer.
  • Mens du viser en gatevisning av en posisjon, trykker du på MENU og klikker på Kompassmodus for å slå på kompassmodus. Vipp, panorer eller drei telefonen for å vise området rundt den valgte posisjonen.

Fjern kartet

Etter at du har fått anvisninger eller søkt på et kart, kan du fjerne de forskjellige markørene som aktivitetene har tegnet på kartet.
Når du viser et kart, trykker du på MENU og klikker på Mer > Fjern kart.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
316
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER