Bruke telefonen som et modem (tethering)

Bruke telefonen som et modem (tethering)

Gå online med notisbok- eller skrivebokmaskinen når som helst, ved hjelp av telefonens datatilkobling.

SIM-kortet må være satt inn i telefonen før du kan bruke datatilkoblingen. Hvis du vil finne ut hvordan du setter opp og bruker datatilkoblingen, se Datatilkobling.

Før du kan bruke telefonen som modem, må du først sørge for å kopiere HTCDriver.exe fra telefonens microSD-kort til datamaskinen. Hvis du vil finne ut hvordan du kopierer, se Kopiere filer til eller fra lagringskortet. Dobbeltklikk på denne filen og følg skjerminstruksjonene for å installere modemdriveren på datamaskinen.

  1. Sørg for at telefonens datatilkobling er slått på. Se Datatilkobling hvis du vil lære hvordan du slår på telefonens datatilkobling.
  2. Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
  3. På skjermbildet Koble til PC velger du Internett-deling og klikker på Ferdig.
0 personer fant dette nyttig