Lese og svare på en e-postmelding

Lese og svare på en e-postmelding

 1. startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. Bytt til e-postkontoen du vil bruke.
 3. I e-postkontoens innboks banker du på e-posten du vil lese.
 4. Gjør ett av følgende:
  Svar på meldingen Klikk på Svar eller Svar alle.
  Videresend meldingen Trykk på MENU, og klikk deretter på Videresend.
  Slett meldingen Trykk på MENU, og klikk deretter på Slett.
  Marker meldingen som ulest Trykk på MENU, og klikk deretter på Marker som ulest.
  Flagg meldingen (kun Exchange ActiveSync) Klikk på det hvite flagget i øverste høyre hjørne av skjermen. Flagget blir rødt når du markerer meldingen.
0 personer fant dette nyttig