KOMMUNIKASJON
Sende en e-postmelding
KOMMUNIKASJON

Sende en e-postmelding

 1. startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. Bytt til e-postkontoen du vil bruke.
 3. I e-postkontoens innboks trykker du på MENU og klikker på Skriv.
 4. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn e-postadressene direkte i Til-feltet. Hvis du sender e-postmeldingen til flere mottakere, skiller du e-postadressene med et komma. Etter hvert som du legger inn e-postadresser, vises eventuelle samsvarende adresser fra kontaktlisten. Klikk på et samsvar for å angi den adressen direkte.
  • Klikk på ikonet , og velg deretter kontaktene du vil sende meldingene til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere eller legge til kontakter fra firmakatalogen hvis du har satt opp en Exchange ActiveSync-konto på telefonen. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på Ferdig.
  Tips: Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, trykker du MENU og klikker på Vis kopi/blindkopi.
 5. Skriv inn emnet, og skriv deretter meldingen din.
 6. Hvis du vil legge til et vedlegg, trykker du på MENU, klikker på Legg til vedlegg og velger mellom følgende alternativer:
  Bilde Velg Kamera for å ta et bilde og legge det ved, eller Bilder for å legge til et bilde fra lagringskortet.
  Video Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Filer for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  App-anbefaling Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre. URL-adressen som applikasjonen kan lastes ned fra, vil sette inn i e-postmeldingen. Se Dele spill og programmer.
  Plassering Send gjeldende plassering (krever at GPS er slått på), en plassering lagret i Footprints eller en plassering du velger på et kart. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kart og plassering.
  Dokument Legg ved en PDF-fil eller et Office-dokument, for eksempel en tekstfil eller et regneark.
 7. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller klikk på Lagre som kladd hvis du vil sende den senere.

Fortsette en kladdemelding

 1. I e-postkontoens innboks trykker du på MENU og klikker på Mapper > Kladd.
 2. Klikk på meldingen.
 3. Når du er ferdig med å redigere meldingen, klikker du på Send.

Angi prioriteten for en e-postmelding

Du kan angi prioriteten for en e-postmelding du sender med Exchange ActiveSync-kontoen.
 1. Mens du skriver meldingen, trykker du på MENU.
 2. Klikk på Angi prioritet.
 3. Velg prioriteten for meldingen.
Hvis du valgte høy eller lav prioritet, vises prioriteten under meldingens emnelinje.
 
personer fant dette nyttig
316
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER