Sjekke e-postinnboksen

Sjekke e-postinnboksen

startskjermbildet klikker du på > E-post. E-postinnboksen vises.
Bytt til en annen e-postkonto, eller legg til en ny e-postkonto.
Antall uleste e-postmeldinger.
Klikk på en av kategoriene for å filtrere dine mottatte meldinger.

Mottatt

Viser e-postmeldinger som enkeltstående elementer.

Samtaler

Viser meldinger som samtaler, gruppert i henhold til emnelinjen. Klikk på et emne i listen for å vise e-postsamtalen.

Fra [gruppe]

Viser alle e-postmeldinger fra en kontaktgruppe. Hvis du vil velge hvilken kontaktgruppe du vil vise, trykker du på MENU, klikker på Vis og velger en gruppe. Hvis du vil legge til flere kontakter i gruppen fra denne kategorien, klikker du på Legg til kontakt i gruppen, velger kontaktene du vil legge til, og klikker på Lagre.

Ulest

Viser uleste meldinger.

Markert

Viser alle flaggede meldinger. (kun Exchange ActiveSync)

Møteinnkallinger

Viser møteinvitasjoner du ennå ikke har godtatt eller avslått. (kun Exchange ActiveSync)

Vedlegg

Viser alle meldinger som har vedlegg.

Oppdatere en e-postkonto

Uansett hva de automatiske synkroniseringsinnstillingene er, kan du når som helst synkronisere dine sendte og mottatte e-postmeldinger manuelt.
Mens du er inne på kontoen du vil synkronisere, trykker du på MENU og klikker på Oppdater.

Sortere e-postmeldinger

Du kan sortere e-postmeldinger etter mottatt dato, prioritet, emne, avsender eller størrelse.
I e-postkontoens innboks trykker du på MENU, klikker på Sorter og velger blant sorteringsalternativene.

Bla raskt gjennom innboksen

Hvis du har en lang liste over e-postmeldinger i innboksen, er det kanskje ikke så enkelt å bla gjennom listen og finne en e-postmelding du ønsker. Du kan bla raskt gjennom innboksen ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan bla raskt gjennom innboksen ved hjelp av fingerbevegelser.
  1. Bytt til e-postkontoen du vil vise.
  2. Velg en sorteringsrekkefølge for visning av e-postmeldinger. Se Sortere e-postmeldinger.
  3. Trykk på og hold to fingre på en e-postmelding, og dra lett nedover uten å løfte fingrene.
Skjermen hopper deretter til neste eller forrige sett av e-postmeldinger basert på din valgte sorteringsrekkefølge. For eksempel:
  • Hvis e-postmeldinger er sortert etter dato, hopper skjermen til e-postmeldingene som mottas på forrige eller neste dato, avhengig av sorteringsrekkefølgen.
  • Hvis e-postmeldinger ordnes alfabetisk etter avsendernavn eller emne, hopper skjermen til forrige eller neste avsender eller emne, avhengig av sorteringsrekkefølgen du bruker.
0 personer fant dette nyttig