KOMMUNIKASJON
Angi meldingsalternativer
KOMMUNIKASJON

Angi meldingsalternativer

  1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Innstillinger.

Du kan angi følgende:

Lagringsinnstillinger
Slett gamle meldinger Slett eldre meldinger automatisk når grensene nedenfor blir nådd. Låste meldinger blir ikke slettet.
Tekstmeldingsgrense Velg maksimalt antall tekstmeldinger som kan lagres i hver meldingstråd (dette inkluderer ikke låste meldinger).
Multimediemeldingsgrense Velg maksimalt antall MMS-meldinger som kan lagres i hver meldingstråd (dette inkluderer ikke låste meldinger).
SMS-innstillinger
Leveringsrapporter Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
Servicesenter Viser nummeret til meldingsservicesenteret. Bank for å endre nummeret. Det anbefales at du ikke endrer nummeret her, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger.
SIM-kort-meldinger Vis tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet. Du kan også slette eller kopiere disse meldingene til telefonens minne.
MMS-innstillinger
Leveringsrapporter Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
Leserapporter Motta en rapport om hver mottaker har lest meldingen eller slettet den uten å lese den.
Autohent Hent alle MMS-meldinger i sin helhet og automatisk. Når dette er valgt vil MMS-meldingshodet pluss meldingskroppen og vedlegg automatisk bli lastet ned til telefonen. Hvis du fjerner avmerkingen for dette, vil bare MMS-meldingshodet bli hentet og vist på skjermbildet Alle meldinger.
Roaming autohent Hent alle MMS-meldinger i sin helhet og automatisk under roaming. Dette kan medføre betydelige telefonkostnader.
Prioritetsinnstilling Angi meldingsprioriteten på sendte MMS-meldinger.
Maksimal meldingsstørrelse Angi maksimal filstørrelse på en MMS-melding. MMS-meldingen vil ikke bli sendt dersom den overskrider filstørrelsen som er angitt her.
Mottatte meldinger
Mottatt varsling Motta en varsling på statuslinjen når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer.
Spill av varslingslyd Angi at telefonen skal ringe når en ny melding ankommer.
Varslingslyd Velg en ringetone som gjelder spesielt for nye tekst- og multimediemeldinger. Bemerk at ringetonen avspilles kort når den blir valgt.
Vibrer Angi at telefonen skal vibrere når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer.
Sendte meldinger
Sendt-varsling Motta en varsling på statuslinjen når en melding sendes korrekt.
Mislykket-varsling Motta en varsling på statuslinjen når en melding ikke sendes korrekt.
Spill av varslingslyd Angi at telefonen skal ringe når en sendt- eller feilvarsling mottas.
Varslingslyd Velg en ringetone som gjelder spesielt sendt- eller feil-varslinger. Bemerk at ringetonen avspilles kort når den blir valgt.
Vibrer Angi at telefonen skal vibrere når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer.
 
personer fant dette nyttig
316
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER