Administrere meldingssamtaler

Administrere meldingssamtaler

Beskytte en melding mot sletting

Du kan låse en melding slik at den ikke vil slettes selv om du sletter de andre meldingene i samtalen.
 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Trykk på og hold meldingen du vil låse.
 3. Klikk på Lås melding på alternativmenyen. Et låseikon vises på høyre side av meldingen.

Slette en enkeltmelding

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Trykk på og hold meldingen du vil slette.
 3. Hvis meldingen er låst, klikker du på Lås opp melding på alternativmenyen og trykker på og holder meldingen for å vise alternativmenyen igjen.
 4. Klikk på Slett melding på alternativmenyen.
 5. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på OK.

Kopiere en melding til SIM-kortet

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Trykk på og hold meldingen, og klikk på Kopier til SIM.

Slette en samtale

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) du vil slette meldinger for, og klikker på Slett. Mens du ser på utvekslingen av meldinger i en samtale kan du også trykke på MENU og klikke på Slett. Eventuelle låste meldinger i tråden vil ikke slettes med mindre du merker av for Slett låste meldinger.
 2. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på OK for å slette hele tråden.

Slette flere samtaler

 1. På startskjermbildet Alle meldinger trykker du på MENU og klikker på Slett.
 2. Velg samtaletrådene du vil slette.
 3. Klikk på Slett.
Eventuelle låste meldinger vil ikke slettes.
0 personer fant dette nyttig