KOMMUNIKASJON
Sende en multimediemelding (MMS)
KOMMUNIKASJON

Sende en multimediemelding (MMS)

Hvis du vil opprette en multimediemelding, begynner du med å skrive en ny tekstmelding. Deretter velger du typen vedlegg du vil inkludere i meldingen.
 1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på Ny melding.
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Tast inn hele telefonnumre direkte i Til-feltet. Trykk på Enter etter at du har lagt inn hvert telefonnummer.
  • Skriv inn de første få bokstavene i et kontaktnavn, eller de første sifrene i et mobiltelefonnummer. Etter hvert som du taster, vises samsvarende navn med telefonnumre fra de lagrede kontaktene. Klikk på et navn eller en av kontaktenes nummer.
  • Klikk på , velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på OK.
 4. Hvis du vil legge til en emnelinje, trykker du på MENU og klikker på Legg til emne.
 5. Klikk i boksen som sier Trykk for å lage, skriv inn meldingen.
 6. Klikk på , og velg typen vedlegg.
  Fotografi/video
  • Velg Kamera for å ta et fotografi og legge det ved, eller Galleri for å legge ved et fotografi fra lagringskortet.
  • Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Musikk og lyd for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  Kontakt (vCard) Velg en kontakt, og velg informasjonen du vil legge ved.
  Avtale (vCalendar) Velg kalenderhendelsen du vil legge ved.
  Lysbildepresentasjon Se Lage en lysbildefremvisning.

  Du kan også trykke på MENU og klikke på Legg ved for å velge typen vedlegg. Andre typer du kan inkludere i meldingen, er:

  App-anbefaling Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre. URL-adressen som programmet kan lastes ned fra, vil settes inn i e-postmeldingen.
  Plassering Legg til din gjeldende plassering (krever at GPS er slått på), en plassering lagret i Footprints eller en plassering du velger på et kart. Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, Maps og Footprints, se Kart og plassering.
 7. Klikk på for å sende meldingen umiddelbart, eller trykk på TILBAKE for å lagre en som et utkast. Hvis du vil åpne og redigere en kladdemelding, se Fortsette en kladdemelding.

Lage en lysbildefremvisning

I en multimediemelding kan du legge til lysbilder som hver inneholder et fotografi, en video eller lyd.
 1. I multimediemeldingen du lager, klikker du på > .
 2. På skjermbildet Rediger lysbildefremvisning klikker du på Legg til lysbilde.
 3. Klikk på Lysbilde 1.
 4. Når du skal lage lysbildefremvisningen, gjør du ett av følgende:
  Legg til et bilde Klikk på Sett inn bilde.
  Legg til en video Trykk på MENU, og klikk deretter på Legg til video (du kan ikke legge til både et bilde og en video på samme lysbilde).
  Legg til musikk eller et taleopptak Trykk på MENU, og klikk på Legg til lyd.
  Legg til en bildetekst Klikk på boksen som sier Trykk for å lage.
  Legg til et nytt lysbilde Klikk på Legg til lysbilde.
  Vis neste eller forrige lysbilde Klikk på eller .
  Forhåndsvise lysbildefremvisningen Trykk på MENU, og klikk på Forhåndsvisning.
  Hvis du vil ha flere alternativer, trykk på MENU og klikk på Mer.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig for å legge lysbildefremvisningen ved meldingen.
 6. Klikk på for å sende meldingen umiddelbart, eller trykk på TILBAKE for å lagre en som et utkast.
 
personer fant dette nyttig
316
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER