Sende en tekstmelding (SMS)

Sende en tekstmelding (SMS)

Hvis du overskrider tegngrensen for en enkelt SMS-melding, vil den leveres som én melding, men faktureres som mer enn én.
 1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på Ny melding.
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Tast inn hele telefonnumre direkte i Til-feltet. Trykk på Enter etter at du har lagt inn hvert telefonnummer.
  • Skriv inn de første få bokstavene i et kontaktnavn, eller de første sifrene i et mobiltelefonnummer. Etter hvert som du taster, vises samsvarende navn med telefonnumre fra de lagrede kontaktene. Klikk på et navn eller en av kontaktenes nummer.
  • Klikk på , velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på OK.
 4. Klikk i boksen som sier Trykk for å lage, skriv inn meldingen.
 5. Klikk på for å sende meldingen umiddelbart, eller trykk på TILBAKE for å lagre en som et utkast. Hvis du vil åpne og redigere en kladdemelding, se Fortsette en kladdemelding.
Merk:Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding når du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt til et meldingsemne, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.
0 personer fant dette nyttig