KOMME I GANG
Bruke den optiske styrekulen på berøringsskjermen
KOMME I GANG

Bruke den optiske styrekulen på berøringsskjermen

Ved siden av fingergester på berøringsskjermen kan du også bruke den optiske styrekulen til å kommunisere med telefonens berøringsskjerm.

Sørg for å plassere fingeren over den optiske styrekulen først (slik at den dekkes helt), og skyv fingeren over den optiske styrekulen.

Navigere til startskjermbildet

Hvis du vil gå til det utvidede startskjermbildet til høyre, skyver du fingeren til høyre på den optiske styrekulen. Skyv fingeren til venstre for å gå til det utvidede startskjermbildet til venstre.

Velg et element på skjermen

  • På de fleste skjermbilder skyver du fingeren til venstre, høyre, opp eller ned, avhengig av hvilken retning du vil gå i. Hvis du for eksempel vil velge (fremheve) et element ovenfor, skyver du fingeren oppover.
  • Trykk på den optiske styrekulen for å åpne det valgte elementet.

Velge en kategori

På skjermbilder med kategorier nederst skyver du fingeren til venstre eller høyre for å gå til en kategori.

Flytte markøren når du legger inn tekst

  • Hvis du vil gå ett tegn forover eller bakover i et ord, dekker du den optiske styrekulen helt med fingeren, og skyver fingeren til venstre eller høyre.
  • Skyv fingeren opp eller ned for å gå opp eller ned mellom tekstlinjer.

Velge en kobling på en webside

  1. Skyv fingeren nedover for å gå til neste kobling på en webside.
  2. Når en kobling er valgt, trykker du på den optiske styrekulen for å åpne koblingen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
316
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER