Starte HTC Wildfire S på nytt

Starte HTC Wildfire S på nytt

Hvis HTC Wildfire S kjører saktere enn normalt, hvis en applikasjon ikke fungerer som den skal, eller hvis HTC Wildfire S ikke reagerer, kan du prøve på starte HTC Wildfire S på nytt for å se om det kan løse problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen.
  2. Lås opp skjermen.
  3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Start på nytt.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.
    Merk: Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kan du ta ut batteriet og sette det inn igjen og deretter slå på HTC Wildfire S for å starte den på nytt.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig