Innstillinger og tjenester
Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth
Innstillinger og tjenester

Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth

HTC Wildfire S lar deg motta forskjellige filer med Bluetooth, medregnet fotografier, musikkspor og dokumenter, for eksempel PDF-filer.
Hvis du vil motta filer ved hjelp av Bluetooth, må du sørge for at lagringskortet er satt inn.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
 3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 4. Velg avmerkingsboksen Synlig.
 5. På avsenderenheten må du sende en eller flere filer til HTC Wildfire S. Se enhetens dokumentasjon hvis du vil ha instruksjoner om sending av informasjon om Bluetooth.
 6. Hvis du blir bedt om det, godtar du paringsanmodningen på HTC Wildfire S og på mottaksenheten. Angi det samme passordet eller bekreft det automatisk genererte passordet på begge enheter.

  Deretter må godta en anmodning om Bluetooth-autorisering.

 7. Hvis du automatisk vil motta filer fra avsenderenheten i fremtiden, merker du av for Alltid.
 8. Klikk på Godta eller OK.
 9. Når HTC Wildfire S mottar et forespørselsvarsel om filoverføring, skyver du ned varslingspanelet, klikker på varselet om innkommende fil og klikker på Godta.
 10. Når en fil er overført, vises en varsling. Hvis du vil åpne filen umiddelbart, skyver du ned varslingspanelet og klikker på den aktuelle varslingen.

Når du åpner en mottatt fil, avhenger hva som skjer av filtypen:

 • Mediefiler og dokumenter åpnes vanligvis direkte i en kompatibel applikasjon. Hvis du for eksempel åpner et musikkspor, begynner det å spilles av i Musikk-applikasjonen.
 • For en vCalendar-fil velger du kalenderen der du vil lagre hendelsen og klikker på Importer. vCalendar blir lagt til i dine Kalender-hendelser.
 • Hvis det finnes flere vCard-filer på lagringskortet, kan du velge å importere én, flere eller alle kontaktene til kontaktlisten for en vCard-kontaktfil.

Legge til mappen for mottatt Bluetooth på startskjermbildet

Du kan legge til en mappe på startskjermbildet som viser alle filene du har mottatt med Bluetooth.

 1. På startskjermbildet klikker du på .
 2. På skjermbildet Personliggjør klikker du på Mappe > Bluetooth mottatt.
 3. Trykk på og hold mappen for mottatt Bluetooth, og dra det til ønsket posisjon på startskjermbildet.
Hvis du vil vise mappeinnholdet, klikker du på mappeikonet. Hvis du vil åpne en fil, klikker du på filnavnet.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER