Innstillinger og tjenester
Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett
Innstillinger og tjenester

Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett

Du kan lytte til musikk over et Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfreesamtaler ved hjelp av et kompatibelt Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett. Det er samme prosedyre å sette opp stereolyd og handsfree.
Viktig:
 • For at du skal kunne lytte på musikk med headsettet eller bilmonteringssettet må det støtte A2DP Bluetooth-profilen.
 • Før du kobler til headsettet, må du gjøre det synlig slik at HTC Wildfire S kan finne det. Se instruksjonene for headsettet for å finne ut hvordan du gjør dette.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
 3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 4. Sørg for at headsettet er oppdagbart.
 5. Velg Søk etter enheter. HTC Wildfire S vil begynne å se etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
 6. Når du ser navnet på headsettet vist i delen med Bluetooth-enheter, klikker du på navnet. HTC Wildfire S prøver deretter å pare automatisk med headsettet.
 7. Hvis automatisk paring mislykkes, angir du passordet som følger med headsettet.
Parings- og tilkoblingsstatus vises under navnet på handsfreeheadsettet eller bilmonteringssettet i delen med Bluetooth-enheter. Når Bluetooth-headsettet eller -bilmonteringssettet er koblet til HTC Wildfire S, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling på statuslinjen. Avhengig av typen headset eller bilmonteringssett du har koblet til, kan du begynne å bruke headsettet eller bilmonteringssettet for å lytte på musikk og/eller foreta og motta telefonanrop.

Koble til et headset eller bilmonteringssett på nytt

Vanligvis kan du enkelt koble til headsettet igjen ved slå på Bluetooth på HTC Wildfire S og deretter slå på headsettet. Du må kanskje koble til manuelt hvis headsettet har vært brukt sammen med en annen Bluetooth-enhet.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
 3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 4. Sørg for at headsettet er oppdagbart.
 5. Klikk på headsettets navn i delen med Bluetooth-enheter.
 6. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, prøver du 0000 eller 1234 eller slår opp i dokumentasjonen til headsettet/bilmonteringssettet for å finne passordet.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til headsettet eller bilmonteringssettet, følger du instruksjonene i Oppheve paring med en Bluetooth-enhet, og følger trinnene under Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett.

 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-bluetooth-connect_headset