Grunnleggende om Bluetooth

Grunnleggende om Bluetooth

Slå Bluetooth av eller på

  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
  2. Merk av eller fjern merket for Bluetooth.
Det er enda enklere å slå Bluetooth av eller på ved hjelp av Bluetooth-widgeten på startskjermbildet.
Merk: Slå av Bluetooth når det ikke er i bruk. Du må også slå av på steder der en trådløs enhet er forbudt, for eksempel om bord på fly og på sykehus.

Endre navn på enheten

Enhetsnavnet identifiserer HTC Wildfire S for andre enheter.

  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
  2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
  3. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
  4. Klikk på Enhetsnavn.
  5. Skriv inn det nye navnet for HTC Wildfire S i dialogboksen, og klikk på OK.
0 personer fant dette nyttig