Innstillinger og tjenester
Trådløst nett
Innstillinger og tjenester

Trådløst nett

Hvis du vil bruke Wi-Fi, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”. Tilgjengeligheten av og styrken til Wi-Fi-signalet vil variere avhengig av gjenstandene, for eksempel bygninger eller en vegg mellom rom, som Wi-Fi-signalet må passere gjennom.

Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Merk av for Wi-Fi for å slå på Wi-Fi. HTC Wildfire S vil skanne etter tilgjengelige trådløse nettverk.
 3. Klikk på Trådløsinnstillinger. Nettverksnavn og sikkerhetsinnstillinger for oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i avsnittet Wi-Fi-nettverk.
 4. Hvis det trådløse nettverket du vil koble til ikke står på listen over oppdagede nettverk, blar du nedover på skjermen og klikker på Legg til trådløst nettverk. Skriv inn innstillingene for det trådløse nettverket, og klikk deretter på Lagre.
 5. Klikk på Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et åpent nettverk vil du automatisk bli koblet til nettverket.
 6. Dersom du velger et nettverk som er sikret med WEP, så angi nøkkelen, og velg deretter Koble til.

Når HTC Wildfire S er koblet til et trådløst nettverk, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen og indikerer den omtrentlige signalstyrken (antall striper som lyser).

Neste gang HTC Wildfire S kobler til et sikret trådløst nettverk som du tidligere har hatt tilgang til, vil du ikke bli bedt om å skrive inn nøkkelen igjen, med mindre du tilbakestiller HTC Wildfire S til fabrikktilstanden.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet

Du må kanskje installere nettverkssertifikatet (.p12) på HTC Wildfire S før du kan koble til et Wi-Fi-nettverk med autentiseringsprotokollen EAP-TLS.
 1. Lagre sertifikatet i rotmappen på lagringskortet.
 2. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Sikkerhet.
 3. Klikk på Installer fra SD-kort.
 4. Velg nettverkssertifikatet du trenger for å koble til EAP-TLS-nettverket.
 5. Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk.

Sjekke statusen til trådløse nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. På skjermbildet Trådløs og nettverk klikker du på Trådløsinnstillinger og klikker på det trådløse nettverket som HTC Wildfire S er koblet til i øyeblikket.
En meldingsboks viser Wi-Fi-nettverkets navn, status, hastighet, signalstyrke og andre ting.
Merk: Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket, klikker du på Glem. Hvis du vil koble til på nytt til et trådløst nettverk som du har fjernet, må du velge det trådløse nettverket fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på nytt. Hvis det er et sikret trådløst nettverk, må du angi det trådløse nettverkets referanser på nytt.

Koble til et annet Wi-Fi-nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Trådløsinnstillinger. Oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i seksjonen Wi-Fi-nettverk.
 3. Hvis du vil søke manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, går du til skjermbildet Wi-Fi, klikker på og velger deretter Søk.
 4. Klikk på et annet Wi-Fi-nettverk for å koble til det.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-wifi