Innstillinger og tjenester
Datatilkobling
Innstillinger og tjenester

Datatilkobling

Når du slår på HTC Wildfire S for første gang, vil den automatisk settes opp for bruk av mobiloperatørens datatilkobling (hvis SIM-kortet er satt inn).

Sjekke datatilkoblingen du bruker

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Mobile nettverk > Nettverksoperatører eller Navn på aksesspunkt.

Slå datatilkoblingen av eller på

Å slå av datatilkoblingen kan bidra til å spare batterilevetid og dataoverføringskostnader. Hvis du ikke har datatilkoblingen slått på og du heller ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil du ikke motta automatiske oppdateringer av e-post, sosiale nettverkskontoer og annen synkronisert informasjon.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Merk av for Mobile nettverk for å slå på datatilkoblingen. Fjern merket for å slå den av.

Legge til et nytt aksesspunkt

Før du legger til en annen datatilkobling, må du få oppgitt navnet på tilgangspunktet og innstillingene (medregnet brukernavn og passord hvis påkrevd) fra mobiloperatøren.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Mobile nettverk > Navn på aksesspunkt.
 3. På skjermbildet APN trykker du på og klikker på Nytt APN.
 4. På skjermbildet Rediger aksesspunkt angir du APN-innstillingene. Klikk på elementet APN-innstilling for å redigere det.
 5. Trykk på og klikk på Lagre.

Aktivere dataroaming

Koble til mobiloperatørens partnernettverk og få tilgang til datatjenester når du er utenfor dekningsområdet til mobiloperatøren.

Advarsel: Bruk av datatjenester under roaming vil bli kostbart. Forhør deg med mobiloperatøren om dataroamingkostnader før du bruker dataroaming.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Mobile nettverk, og merk deretter av for Dataroaming.
Merk av for Dataroaminglyd hvis du vil at HTC Wildfire S skal spille av en lyd slik at du vet når den kobles til et roamingnettverk.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-data