Sette opp synkronisering

Sette opp synkronisering

Du kan velge hva slags filer og informasjon du vil synkronisere mellom HTC Wildfire S og datamaskinen.

Alternativer for Musikk-synkronisering

Overfør musikkspor og sanger du spiller på datamaskinen, til HTC Wildfire S. Hvis du har spillelister som er opprettet i iTunes eller Windows Media Player, kan du synkronisere disse også og ha glede av dem mens du er på farten.
Merk: Du kan også synkronisere lydfiler i disse formatene: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma
 1. På enhetspanelet klikker du på Musikk og klkker deretter på -knappen. Hvis du slår på Musikk-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Wildfire S.
 2. Velg Synkroniser musikkfiler fra, og klikk deretter på Legg til.
 3. Velg en mappe som inneholder lydfilene dine, og klikk på OK.
 4. Velg Synkroniser musikk fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruker iTunes eller Windows Media Player på datamaskinen. Velg deretter spillelistene du vil synkronisere på HTC Wildfire S.

Alternativer for Galleri-synkronisering

Du kan synkronisere fotografier og videoer automatisk mellom HTC Wildfire S og en datamaskin.
Merk: Du kan også synkronisere lydfiler i disse formatene:
 • Fotografier: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
 • Videoer: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv
 1. På enhetspanelet klikker du på Galleri og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Galleri-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Wildfire S.
 2. Hvis du automatisk vil importere kamerabilder til datamaskinen under synkronisering, velger du Kopier enhetens kamerabilder til PC. Fotografier og videoer fra lagringskortet vil bli lagret i mappen \Mine bilder\Device Camera Shots på datamaskinen.
 3. Velg Synkroniser PC-fotografier og -videoer fra, og klikk deretter på Legg til.
 4. Velg en mappe som inneholder multimediafilene, og klikk på OK. Alle støttede bilde- og videofiler som legges til i denne mappen, vil kopieres til lagringskortet under synkronisering.

Alternativer for Kalender-synkronisering

HTC Wildfire S kan synkronisere avtaler og hendelser med kalenderen i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007 eller Windows Kalender.
 1. På enhetspanelet klikker du på Kalender og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Kalender-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Wildfire S.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kalenderhendelser med.
 3. Velg fra hvilket punkt du vil starte synkroniseringen av kalenderhendelser.
 4. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både HTC Wildfire S og datamaskinen, velger du hvilken informasjon du vil beholde.
Merk: Bare kalenderfelt som støttes på HTC Wildfire S, vil synkroniseres.

Alternativer for Kontakt-synkronisering

Synkronisere HTC Wildfire S-kontaktene med dine Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express- eller Windows -kontakter

Hvis du har kontakter du vil synkronisere fra SIM-kortet, må du først importere dem til lagringsområdet på HTC Wildfire S.

 1. På enhetspanelet klikker du på Kontakt og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Kontakter-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Wildfire S.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kontaktene dine med.
 3. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både HTC Wildfire S og datamaskinen, velger du hvilken informasjon du vil beholde.
Merk: Bare kontaktfelt som støttes på HTC Wildfire S, vil synkroniseres.

Alternativer for Bokmerke-synkronisering

Synkroniser nettleserbokmerker mellom HTC Wildfire S og en datamaskin.
Viktig: Hvis du bruker Google Chrome eller Firefox -nettleseren og har valgt å synkronisere den med HTC Wildfire S, må du lukke alle nettleser vinduer før du starter synkroniseringen.
 1. Med din favoritt-nettleser på datamaskinen kan du opprette e mappe over favoritter kalt HTC bokmerker. Sørg for å lagre dine favorittbokmerker i denne mappen så du kan synkronisere dem med HTC Wildfire S.
 2. På HTC Syncs enhetspanel klikker du på Bokmerker og klikker på -knappen. Hvis du slår på Bokmerker-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Wildfire S.
 3. Velg nettleseren som lagrer bokmerkene, for synkronisering med HTC Wildfire S.
Merk: Når det er konflikt mellom informasjonen på HTC Wildfire S og datamaskinen, HTC Sync beholdes informasjonen på datamaskinen.

Alternativer for Dokument-synkronisering

Du kan synkronisere filer og dokumenter fra datamaskinen med HTC Wildfire S. Du kan også synkronisere e-postvedlegg som du lagret på HTC Wildfire S-lagringskortet, med datamaskinen.
Merk:
 • Når du skal åpne et dokument på HTC Wildfire S, trenger du en kompatibel applikasjon.
 • Hvis du vil synkronisere e-postvedlegg på lagringskortet med datamaskinen, må du sette opp en Exchange ActiveSync - eller POP3/IMAP-e-postkonto fra E-post-applikasjonen på HTC Wildfire S.
 1. På enhetspanelet klikker du på Dokumenter og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Dokumenter-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen med HTC Wildfire S.
 2. Hvis du vil synkronisere e-postvedleggene du har lagret på lagringskortet, velger du Kopier alle nedlastede e-postdokumenter til PC.
 3. Velg Synkroniser PC-dokumenter fra, og klikk deretter på Legg til.
 4. Velg en mappe som inneholder dokumentene du vil synkronisere på HTC Wildfire S, og klikk på OK.
E-postvedlegg fra lagringskortet vil lagres i mappen \My Documents\ på datamaskinen. Dokumenter fra datamaskinen vil bli lagret i mappen \My Documents\ på lagringskortet.
0 personer fant dette nyttig