Endre Kalender

Endre Kalender

Du kan endre Kalender innstillinger for å angi hvordan den viser hendelser og hvordan den varsler deg om kommende hendelser.
I en Kalender trykker du på og klikker på Mer > Innstillinger for å få tilgang til Kalender.

Påminnelsesinnstillinger

Alle kalendere Merk av for dette alternativet for å bruke de samme hendelsespåminnelsesinnstillingene for alle typer kalendere. Hvis du fjerner merket i denne boksen, kan du angi forskjellige påminnelsesinnstillinger for hver kalender.
Angi varsler Konfigurer hendelsespåminnelser for å åpne et varsel, sende deg en påminnelse eller slå av hendelsesvarslinger på HTC Wildfire S.
Standard påminnelsestid Velg hvor langt i forkant du vil varsles før en hendelse.
Velg ringetone Velg en ringetone som skal utløses når du mottar en hendelsespåminnelse.
Vibrer Velg om du vil at HTC Wildfire S skal vibrere når du mottar et hendelsesvarsel.
Skjul avslåtte hendelser Velg om du vil vise eller skjule hendelser som du har avslått invitasjoner til.

Innstillinger for Kalender

Start i Velg standardvisningen du vil vise når du åpner Kalender.
Dagvisninger Velg om du vil vise dagvisning i form av en hendelsesliste eller tidsliste.
Første dag i uken Angi om måned- og ukevisninger skal starte på en søndag eller mandag.
Inkluder vær Merk av for dette alternativet for å vise værinformasjon i dagvisningens hendelsesliste.
By Hvis været er inkludert som standard, viser dagvisningen været på din gjeldende plassering. Du kan endre det og vise været i en annen by.
0 personer fant dette nyttig