Endre Kalender

Endre Kalender

Når du åpner Kalender, viser den månedsvisningen som standard. Du kan også bruke dagsorden-, dag- eller ukevisning.

Hvis du vil bytte mellom kalendervisninger, trykker du på og velger typen visning du ønsker.

Bruke månedsvisning

I månedsvisning vil du se markører på dager som har hendelser.
Gjør et av følgende i månedsvisning:
  • Klikk på en dag for å vise hendelsene for den dagen.
  • Trykk på og hold en dag for å åpne en alternativmeny der du også kan velge å opprette en hendelse eller bytte til enten dag- eller dagsordenvisning.
  • Skyv fingeren opp eller ned på skjermen for å vise tidligere eller senere måneder.

Bruke dag- og dagsordenvisninger

Dagvisningen viser en liste over hendelser for én dag og viser også værinformasjon nederst på skjermen når du viser hendelser for gjeldende dag.
Merk:
  • I dagvisning vises værinformasjonen bare hvis hendelsen er innenfor femdagsprognosen til Vær-applikasjonen.
  • Værinformasjon vises ikke i dagvisning når du endrer dagvisningen til en tidsliste.

Dagsordenvisningen viser en liste over alle hendelsene dine i kronologisk rekkefølge.

  • Fargelistene til venstre for hendelsene angir kalendertypen som hendelsen er en del av. Hvis du vil finne ut hva hver farge representerer, trykker du på og klikker på Mer > Kalendere.
  • Når du er i dagvisning, skyver du til venstre over skjermen for å vise tidligere eller senere dager.

Bruke ukevisning

Ukevisning viser et diagram over hendelsene i én uke.
Når du er i ukevisning, kan du:
  • Trykke trykke på og holde et tidsspor for å opprette en ny hendelse for det tidspunktet.
  • Klikke på en hendelse (vises som fargelagte blokker) for å vise dens detaljer.
  • Skyve til venstre eller høyre over skjermen for å vise tidligere eller senere uker.
0 personer fant dette nyttig