Angi meldingsalternativer

Angi meldingsalternativer

På skjermbildet Alle meldinger trykker du på og klikker på Innstillinger.
Varsler
 • Motta en varsling på statuslinjen, og still inn HTC Wildfire S slik at den vibrerer eller spiller av lyd når du mottar en melding eller når en melding ikke sendes korrekt, og velg en varslingslyd.
 • Tillat at HTC Wildfire S viser popup-varslinger på skjermen når meldinger blir sendt eller ikke sendt, eller deaktiver dette alternativet.
Tekstmeldinger (SMS)
 • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
 • Få vist eller endre nummeret til meldingsservicesenteret. (Vi anbefaler at du ikke endrer dette nummeret, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger.
 • Få vist eller slett tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet ditt, eller kopier SIM-kortmeldinger til enhetens minne.
Multimediemeldinger (MMS)
 • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
 • Motta en rapport om hver mottaker har lest meldingen eller slettet den uten å lese den.
 • Last automatisk ned fullstendige MMS-meldinger medregnet meldingens hoveddel og vedlegg i ditt serviceområde og ved roaming.
 • Angi meldingsprioriteten og den maksimale filstørrelsen for MMS-meldinger. Hvis MMS-meldingens filstørrelse overskrides, blir ikke meldingen sendt.
Generelt
 • Søk etter og vis loggen for sendte meldinger, samtaleloggen og e-postadressene til lagrede kontakter når du legger til meldingsmottakere.
 • Angi antall linjer med tekst som skal forhåndsvises for hver melding på skjermbildet Alle meldinger.
 • Velg maksimalt antall tekst- eller MMS-meldinger som skal lagres i hver samtaletråd (unntatt låste meldinger), og aktiver automatisk sletting av ulåste eldre meldinger når de valgte grensene er nådd.
 • Videresend mottatte tekst- og MMS-meldinger til et annet telefonnummer eller en e-postadresse. (Dette kan føre til ekstra kostnader.)
 • Legg til en signatur i meldingene dine.
0 personer fant dette nyttig