Administrere meldingssamtaler

Administrere meldingssamtaler

Beskytte en melding mot sletting

Du kan låse en melding slik at den ikke vil slettes selv om du sletter de andre meldingene i samtalen.

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen du vil låse.
 3. Klikk på Lås melding på alternativmenyen. Et låseikon vises på høyre side av meldingen.

Kopiere en melding til SIM-kortet

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen og klikk på Kopier til SIM-kort. Et SIM-kortikon vises på høyre side av meldingen.

Slette en enkeltmelding

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen du vil slette.
 3. Hvis meldingen er låst, klikker du på Lås opp melding på alternativmenyen og klikker på meldingen for å vise alternativmenyen igjen.
 4. Klikk på Slett melding på alternativmenyen.
 5. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på OK.

Slette flere meldinger i en samtale

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Trykk på , og klikk deretter på Mer > Slett.
 3. Klikk på Slett etter merket område.
  Tips: Du kan også klikke på Slett etter telefonnummer hvis kontakten brukte flere telefonnumre under samtalen og du vil slette meldingene som er sendt fra et bestemt nummer.
 4. Merk meldingene du vil slette, og klikk deretter på Slett.

Slette en samtale

 1. Gjør ett av følgende:
  • På skjermbildet Alle meldinger trykker du på og holder en kontakt (elller et telefonnummer) du vil slette meldinger for, og klikker på Slett.
  • Mens du ser på utvekslingen av meldinger i en samtale, trykker du på og klikker på Mer > Slett > Slett tråd.

   Eventuelle låste meldinger i tråden vil ikke slettes med mindre du merker av for Slett låste meldinger.

 2. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på OK for å slette hele tråden.

Slette flere samtaler

 1. På skjermbildet Alle meldinger trykker du på og klikker på Slett.
 2. Velg samtaletrådene du vil slette.
 3. Klikk på Slett. Eventuelle låste meldinger vil ikke slettes.
0 personer fant dette nyttig