Vise og svare på en melding

Vise og svare på en melding

Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil HTC Wildfire S avspille en ringetone, vibrere eller vise e-postmeldingen kort på statuslinjen når du mottar en ny melding. Et ikon for ny melding vises også på statuslinjen.
 1. Når du skal åpne og lese meldingen, kan du:
  • Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet. Klikk deretter på den nye meldingsvarslingen.
  • Åpne Meldinger-applikasjonen for å få tilgang til og lese meldingen.
 2. Mens du leser meldingen, kan du:
  Svar med en tekstmelding Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, skriv inn svarmeldingen din og klikk deretter på Send.
  Svar med en multimediemelding Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, skriv inn svarmeldingen din, klikk på for å velge et vedlegg til meldingen, og klikk deretter på Send.
  Ring eller lagre et telefonnummer som finnes i meldingen Klikk på telefonnummeret. Velg deretter om du vil ringe nummeret eller legge det til i kontaktene dine.
  Åpne en kobling i meldingen Klikk på koblingen for å åpne den i nettleseren.
  Send til eller lagre en e-postmelding som finnes i meldingen Klikk på e-postadressen. Velg deretter om du vil sende en e-post, sende en multimediemelding eller lagre e-postadressen i kontaktene.
  Videresende en melding Trykk på og hold meldingen for å åpne alternativmenyen, og klikk deretter på Videresend.
  Sjekk meldingsdetaljer Trykk på og hold meldingen for å åpne alternativmenyen, og klikk deretter på Vis meldingsdetaljer.

Svare på et annet telefonnummer for kontakten

Når en kontakt har flere telefonnumre lagret på HTC Wildfire S, vil du se det bestemte telefonnummeret som brukes i meldingen. Det finnes også en bokstav i fet skrift foran telefonnummeret for å angi nummertypen (for eksempel står M for Mobil).

Husk at svaret vil sendes til telefonnummeret for den siste meldingen du har mottatt fra denne kontakten.

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter svarmeldingen din.
 3. Trykk på og klikk deretter på Mer > Mottakers telefonnummer.
 4. Velg et annet telefonnummer for denne kontakten, og klikk deretter på OK.
0 personer fant dette nyttig