Sende en multimediemelding (MMS)

Sende en multimediemelding (MMS)

 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Klikk på Skriv melding.
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn de første få bokstavene i et kontaktnavn, eller de første sifrene i et mobiltelefonnummer. Etter hvert som du taster, vises samsvarende navn med telefonnumre og e-postadresser fra de lagrede kontaktene. Klikk på en kontakts nummer eller e-postadresse. E-postadresser vil vises når Vis e-postadresse er valgt i Innstillinger for mottakerliste.
  • Klikk på , velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på OK.
  • Tast inn hele telefonnumre eller e-postadresser direkte i Til-feltet.
 4. Hvis du vil legge til en emnelinje, trykker du på og klikker på Legg til emne.
 5. Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter meldingen.
 6. Klikk på , og velg deretter typen vedlegg.
  Bilde Velg Kamera for å ta et fotografi og legge det ved, eller Galleri for å legge ved et fotografi fra lagringskortet.
  Video Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Musikk og lyd for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  App-anbefaling Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre. URL-adressen som applikasjonen kan lastes ned fra, vil settes inn i e-postmeldingen.
  Plassering Legg til gjeldende plassering (krever at GPS er slått på) i meldingen, eller en plassering du velger på et kart.
  Kontakt (vCard) Velg en kontakt, og velg informasjonen du vil legge ved.
  Avtale (vCalendar) Velg kalenderhendelsen du vil legge ved.
 7. Hvis du vil se alternativer for erstatning eller vurdering av vedlegget, klikker du på . Du kan også trykke på og klikke på Fjern for å begynne på nytt.
 8. Klikk på Send, eller trykk på for å lagre meldingen som en kladd.

Lage en lysbildefremvisning

 1. Etter at du har lagt til et foto, en video eller lyd i multimediemeldingen du lager, klikker du på > Lysbildefremvisning.
 2. Gjør ett av følgende:
  Legg til et lysbilde Klikk på og velg om du vil legge til et fotografi eller en video.
  Legg til musikk eller et taleopptak på et lysbilde Rett etter at du har lagt til et lysbilde, klikker du på > Lyd.
  Legg til en bildetekst på et lysbilde Klikk på boksen som sier Legg til tekst.
  Rediger et lysbilde Klikk på og velg om du vil erstatte, fjerne eller angi varigheten til lysbildet.
  Forhåndsvise lysbildefremvisningen Trykk på og klikk deretter på Mer > Forhåndsvisning. Klikk en gang for å forhåndsvise skjermbildet og vise avspillingskontrollene.
 3. Når du er ferdig, klikker du på Send eller trykker på for å lagre meldingen som en kladd.
0 personer fant dette nyttig