Lytte på FM-radio

Lytte på FM-radio

Still inn kanal og lytt på kjente melodier ved hjelp av FM-radio-applikasjonen.
Viktig: Du må først koble et håndsett til lydkontakten på HTC Wildfire S for å bruke FM-radio. FM-radio bruker stereohåndsettet som antenne for FM-radioen.
På startskjermbildet klikker du på > FM-radio.
Første gang du åpner FM-radio, søker den automatisk etter tilgjengelige FM-stasjoner, lagrer dem som forhåndsinnstillinger og spiller av den første FM-stasjonen som ble funnet.

Stille inn en FM-stasjon

Det er flere ting du kan gjøre mens du er på FM-radio-skjermbildet:
  • Klikk på for å vise listen Alle forvalg, og velg deretter en stasjon du vil lytte på.
  • Klikk på for å gå til den forrige tilgjengelige FM-stasjonen, eller på for å gå til neste tilgjengelige FM-stasjon.
  • Dra glidebryteren for å stille inn en frekvens på FM-båndet.
  • Klikk på for å finjustere radiofrekvensen med -0,1 MHz eller på for å finjustere radiofrekvensen med +0,1 MHz.
  • Klikk på for å legge til et forvalgnavn for gjeldende stasjon du er innstilt på.
  • Trykk på VOLUM OPP- eller VOLUM NED-knappen for å justere volumet.
  • Hvis du vil gjenta skanning og lagring av FM-stasjoner, trykker du på og klikker på Skann og lagre.
  • Trykk på for å dempe lyden eller endre lydutdataene til Mono eller Stereo. Du kan også bytte lydutdataene mellom Høyttaler og Headset.

Lukke eller slå av FM-radio

Du kan fortsette å lytte på radio mens du bruker andre applikasjoner på HTC Wildfire S, eller du kan lukke FM-radio-applikasjonen fullstendig.
Til Gjør du slik
Slik lukker du FM-radio-skjermbildet: Trykk på . FM-radio fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Hvis du vil gå tilbake til FM-radio-skjermbildet, skyver du varslingspanelet åpent og klikker på FM-radio.

Slik slår du av og lukker FM-radio Klikk på FM-radio-skjermbildet.
0 personer fant dette nyttig