Holde styr på aksjer

Holde styr på aksjer

Bruk Aksjerapplikasjonen for å hente de siste aksjeoppdateringene og børsindeksene du følger.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Aksjer.
 2. På skjermbildet Aksjer kan du gjøre ett av følgende:
  • Klikk på et element for å vise det fra listen over aksjekurser og markedsindekser.
  • Klikk på for å oppdatere aksjeinformasjonen.
  • Klikke på for å legge til en aksjekurs eller en børsindeks.
  • Hvis du vil endre aksjelisterekkefølgen, trykker du på og klikker på Ordne. Trykk på og hold på slutten av elementet du vil flytte, og dra det til en ny posisjon.
 3. Når du har valgt en bestemt aksjekurs eller børsindeks, kan du:
  • Vis et elements handelsinformasjon, og også kursdiagrammet for en bestemt periode.
  • Skyv til andre kategorier for å vise opptil to år med et elements tidligere handelsinformasjon.

Legge til en aksjekurs eller en børsindeks

 1. På hovedskjermbildet for Aksjer klikker du på .
 2. Skriv inn aksjekursen eller børsindeksen i tekstfeltet, og klikk på .
 3. Klikk på aksjekursen eller børsindeksen du vil legge til.
Tips: Hvis du vil slette et element, trykker du på mens du er på hovedskjermbildet i Aksjer, og klikker på Slett. Velg hvilke elementer du vil slette, og klikk på Slett.

Endre oppdateringsplan og fargeinnstillinger

Viktig: Nedlasting av aksjeinformasjon kan automatisk pådra deg ekstra kostnader fra mobiloperatøren.
På hovedskjermbildet i Aksjer trykker du på og klikker på Innstillinger. Gjør ett av følgende:
Klikk på Til
Oppdater når åpnet Oppdater aksjeinformasjonen hver gang du åpner Aksjer-applikasjonen.
Planlagt synkronisering Angi automatiske nedlastinger av aksjeinformasjon.
Oppdater tidsplan Velg et tidsintervall for å se etter oppdateringer.
Angi farge for kursstigning Endre fargen for visning av aksjekursøkninger til enten rødt eller grønt, avhengig av hva som er konvensjonen i landet ditt.
0 personer fant dette nyttig