APPER OG FUNKSJONER
Bruke Klokke
APPER OG FUNKSJONER

Bruke Klokke

Om HTC Klokke-widgeten

Bruk Klokke-widgeten til å vise gjeldende dato, klokkeslett og plassering. Du kan også bruke Klokke til å vise klokkeslettet i en annen by.

Endre byen for Klokke-widgeten

Du kan endre byen du vil bruke til Klokke-widgeten.
Hvis du vil vise tiden i en annen by, kan du gjøre følgende:
 • Rediger widgetinnstillingene. Trykk på og hold Klokke-widgeten på startskjermbildet og dra den til Rediger-knappen. Velg byen du vil vise.
 • Legg til en annen Klokke på det utvidede startskjermbildet. Velg mellom en rekke forskjellige utseender og design, og velg byen du vil vise.

Bruke Klokke

Hent mer fra Klokke enn bare vanlig dato og klokkeslettet. Bruk HTC Wildfire S som en skrivebordsklokke komplett med værinformasjon, eller som en global klokke for å se hva klokken er i flere byer rundt om i verden. Du kan også bruke den som vekkeklokke, stoppeklokke og som nedtellingstidtaker.
Hvis du vil åpne Klokke-applikasjonen, gjør du ett av følgende:
 • Klikke på Klokke-widgeten på startskjermbildet.
 • På startskjermbildet klikker du på og klikker på Klokke.
Klikk på kategoriene på nederste rad, eller skyv fingeren over kategoriene for å bytte mellom de forskjellige funksjonene i Klokke.

Bruke Skrivebordsklokke

Når du åpner Klokke, føres du direkte til skjermbildet Skrivebordsklokke.

Skrivebordsklokken viser gjeldende dato, klokkeslett og vær. Det finnes også en vekkeklokkeindikator og en batteriladingsindikator. Du kan tone ned skjermen for å vise bare klokkeslett og dato.

 • Klikk på værinformasjonen for å åpne Vær-applikasjonen, hvor du kan se værprognoser for de neste få dagene.
 • Klikk på for å dimme skjermbildet og vise bare klokkeslett og dato på skrivebordsklokken. For å lyse opp skjermen igjen klikker du hvor som helst på den.
 • Klikk på for å dimme skjermen og gå i skjermsparermodus. Når du er i skjermsparermodus, vil klokkeslettet og datoen endre posisjon på skjermen etter noen få minutter. For å lyse opp skjermen igjen klikker du hvor som helst på den.

Bruke den globale klokken

Bruk Klokke skjermbilde Global klokke til å sjekke gjeldende klokkeslett på flere steder rundt om i verden samtidig. Du kan også angi hjembyen din, legge til flere byer på den globale klokkelisten og angi tidssone, dato og klokkeslett manuelt.

Angi hjembyen din

 1. I kategorien Global klokke trykker du på og klikker på Startsideinnstillinger.
 2. Skriv inn navnet på hjembyen din. Når du skriver bokstaver, filtreres listen og viser samsvarende byer og land.
 3. Rull gjennom listen og klikk på hjembyen din.

Angi tidssone, dato og klokkeslett

Hvis du vil angi tidssone, dato og klokkeslett på HTC Wildfire S manuelt, må du slå av automatisk tidssynkronisering først.
 1. I kategorien Global klokke trykker du på og klikker på Lokale tidsinnstillinger.
 2. Fjern merket for Automatisk og angi tidssone, dato og klokkeslett etter behov.
Tips: På startskjermbildet kan du også trykke på og deretter klikke på Innstillinger > Dato og klokkeslett for å åpne skjermbildet Dato og klokkeslett.

Legge til en by på skjermbildet Global klokke

Legg til flere byer på skjermbildet Global klokke slik at du kan sjekke datoen og klokkeslettet øyeblikkelig i disse byene.
 1. I kategorien Global klokke klikker du på Legg til by.
 2. Skriv inn navnet på byen du vil legge til. Når du skriver bokstaver, filtreres listen og viser samsvarende byer og land.
 3. Rull gjennom den matchende listen, og klikk på byen du vil legge til.

Angi en alarm

Du kan bruke Klokke alarmskjermbilde til å stille én eller flere vekkinger.
 1. I kategorien Alarmer merker du av i avmerkingsboksen for en alarm og klikker på den alarmen.
 2. På skjermbildet Angi alarmer drar du fingeren opp eller ned for å rulle tidsrullehjulene og angi alarmtidspunktet.
 3. Rull gjennom skjermbildet Angi alarmer for å se alle de tilgjengelige alarmalternativene. Du kan:
  • Angi alarmens beskrivelse og velg alarmlyden du vil bruke.
  • Klikk på Gjenta. Velg hvilke dager i uken du vil utløse alarmen på, og klikk på OK.
  • Merk av for Vibrer hvis du vil at HTC Wildfire S også skal vibrere når alarmen utløses.
 4. Når du er ferdig med å angi alarmen, klikker du på Ferdig.
Tips:
 • Når du skal slå av en alarm, klikker du i avmerkingsboksen for den alarmen.
 • Hvis du trenger å angi mer enn tre alarmer, trykker du på mens du er på skjermbildet Alarmer og klikker på Legg til alarm.

Slette en alarm

 1. I kategorien Alle trykker du på og velger Slett.
 2. Merk meldingene du vil slette, og klikk deretter på Slett.

Endre alarmlydinnstillinger

I kategorien Alarmer trykker du på og klikker på Innstillinger. Du kan endre følgende innstillinger:
Alarm i stille modus Dette alternativet er valgt som standard. Det innebærer at alarmen utløses selv når volumet er satt til stille modus. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil dempe alarmen når HTC Wildfire S er i stille modus.
Alarmvolum Angi ønsket volumnivå for alarmen.
Pausevarighet Angi pause mellom alarmer.
Sideknappvirkemåte Velg hva som skjer med alarmen når du trykker på sideknappen (VOLUM OPP/VOLUM NED). Du kan sette knappen på pause, lukke alarmen eller deaktivere knappen. Sideknappen fungerer bare når skjermen ikke er låst.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER