APPER OG FUNKSJONER
Grunnleggende om kameraet
APPER OG FUNKSJONER

Grunnleggende om kameraet

Enten du reiser i forretninger eller for fornøyelse kan du ta bilder og videoer av reisen med HTC Wildfire S.

Viktig: Sørg for å plugge inn lagringskortet før du starter. Fotografier og videoer du tar med kameraet, vil lagres på lagringskortet.
  • Hvis du vil åpne kameraet i fotomodus og ta bilder, klikker du på på Startskjermbildet og klikker på Kamera.
  • Hvis du vil åpne kameraet direkte i videomodus slik at du kan begynne å spille inn videoer umiddelbart, klikker du på fra Startskjermbildet og velger deretter Videokamera.

Søkerskjermbilde

Du finner følgende skjermkontroller på søkerskjermbildet:

Zoomlinje
Autofokusindikator
Veksling mellom foto- /videomodus.
Blitsknapp
Lukkerutløser/innspillingsknapp
Effektknapp
Galleriknapp

Zooming

Før du tar et bilde eller spiller inn en video, kan du først bruke zoomlinjen på skjermen til å zoome inn eller ut på motivet.
Skyv ganske enkelt fingeren opp eller ned på zoomlinjen for å zoome inn eller ut.

Når du spiller inn video, vises zoomlinjen alltid på skjermen. Du kan fritt zoome inn eller ut under innspilling.

Autofokusering

Hver gang du peker med kameraet på et annet motiv eller en annen plassering, viser det autofokusindikatoren i midten av søkerskjermbildet.

La kameraet fokusere automatisk på midten av skjermen. Eller du kan klikke på et annet område på skjermen du vil fokusere på.

Ta nærbilde av deg selv

Har du vanskeligheter med å ta et nærbilde av deg selv? Med kameraet er det enkelt. Bare sett det til å ta automatisk selvportrett. Du behøver ikke engang å klikke på lukkerutløserknappen.

  1. Trykk på for å åpne innstillingsmenypanelet.
  2. Klikk på Selvportrett.
  3. Trykk på for å lukke innstillingsmenypanelet.
  4. Vend kameraet mot deg selv.
Så snart kameraet har oppdaget ansiktet ditt, vil det automatisk fokusere og ta bildet.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER