KOMMUNIKASJON
Kontaktgrupper
KOMMUNIKASJON

Kontaktgrupper

Tilordne kontakter til grupper slik at du enkelt kan sende en melding eller e-post til hele gruppen. Du kan også synkronisere grupper på HTC Wildfire S med gruppene i din Google -konto, tilgjengelig via datamaskinens nettleser. Vi har også lagt til gruppen Mest brukt som en spesiell gruppetype som automatisk lagrer kontaktene du oftest ringer eller mottar anrop fra.

Opprette en gruppe

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Gruppe klikker du på Legg til gruppe.
 3. Skriv inn et navn på gruppen, og klikk på Legg til kontakt i gruppen.
 4. Velg kontaktene du vil legge til i gruppen, og klikk deretter på Lagre.
  Tips: Hvis kontaktlisten er lang, kan du bruke søkefeltet til å søke raskt etter kontakter, eller trykke på for å skjule skjermtastaturet og rulle gjennom listen.
 5. Klikk på for å velge et fotografi for gruppen.
 6. Klikk på Lagre.

Redigere en kontaktgruppe

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Gruppe trykker du på og holder gruppen og velger Rediger gruppe.
 3. Du kan:
  • Klikk på gruppenavnet for å endre det. Du kan bare endre navnet for grupper du har opprettet.
  • Klikk på ikonet til venstre for gruppenavnet for å endre gruppebildet.
  • Hvis du vil legge til kontakter i gruppen, klikker du på Legg til kontakt i gruppen, velger kontaktene du vil legge til og klikker på Lagre.
  • Hvis du vil fjerne en kontakt fra gruppen, klikker du på på høyre side av kontaktnavnet.
 4. Klikk på Lagre.

Sende en melding eller e-postmelding til en gruppe

Merk: Du vil bli belastet av mobiloperatøren for hver melding som sendes. For eksempel hvis du sender en melding til en gruppe på fem personer vil du bli debitert for fem meldinger.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Grupper klikker du på gruppen du vil sende en melding eller e-post til.
 3. Gå til kategorien Gruppehandling, og gjør deretter ett av følgende:
  • Klikk på Send gruppemelding for å sende en melding til gruppen.
  • Klikk på Send gruppepost for å sende en e-post til gruppen.

Ordne kontaktgruppene

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Grupper trykker du på og velger Ordne.
 3. Trykk og hold på på slutten av gruppen du vil flytte. Når raden er fremhevet, drar du den til den ny plasseringen.
 4. Klikk på Lagre.

Ordne medlemmene i en kontaktgruppe

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Grupper klikker du på gruppen for å vise medlemmene.
 3. Trykk på , og klikk deretter på Ordne.
 4. Trykk og hold på slutten av kontaktnavnet du vil flytte. Når raden er fremhevet, drar du den til den ny plasseringen.
 5. Klikk på Lagre.

Slette en gruppe

Merk: Du kan bare slette grupper du har opprettet selv.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Grupper trykker du på og holder gruppen du vil slette, og klikker deretter på Slett gruppe.
Beslektede emner
 
personer fant dette nyttig
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER