KOMMUNIKASJON
Slå sammen kontaktinformasjon
KOMMUNIKASJON

Slå sammen kontaktinformasjon

Hvis du har de samme kontaktene på HTC Wildfire S, Google -kontoen og sosiale nettverkskontoer som på Facebook og Twitter, vil HTC Wildfire S prøve å kombinere dem automatisk eller la deg bestemme hvilke kontakter som skal kombineres. Ved å kombinere de samme kontaktene unngår du duplikater i kontaktlisten.

Godta forslag til matchede kontakter

Når HTC Wildfire S finner kontakter som kan slås sammen, vil du se et linkikon i varslingsområdet på statuslinjen.

 1. Skyv varslingspanelet nedover og klikk på Forslag til matchede kontakter. Du får se en liste over forslag til kontakter å slå sammen.
 2. For å slå sammen, klikk på .
 3. Klikk på OK.
Merk: Hvis du ikke vil slå sammen noen av kontaktene, klikker du på Skjul alle.

Vise en liste over alle dine koblede kontakter

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Alle trykker du på og klikker på Mer > Koblede kontakter. Skjermbildet Alle koblede kontakter vil deretter åpne slik at du kan se kontotypene og den sammenslåtte informasjonen.
 3. Du kan velge å bryte koblingen til en kontotype eller gjenopprette den.
 4. Når du er ferdig, klikker du på OK.

Slå sammen kontaktinformasjon manuelt

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Alle klikker du på navnet til kontakten (ikke ikonet eller bildet) som du vil etablere en kobling til.
 3. I øverste høyre hjørne av skjermen klikker du på eller (hvis det finnes anbefalte koblinger).
 4. På skjermen kan du:
  • Under Anbefalte koblinger klikker du på for å koble kontakten til en konto.
  • Under Legg til kontakt klikker du på ett av alternativene for å koble til en annen kontakt.
 5. Klikk på Ferdig.

Bryte koblingen

 1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
 2. I kategorien Alle klikker du på navnet til kontakten (ikke ikonet eller bildet) som har koblingen du vil bryte.
 3. I øverste høyre hjørne av skjermen klikker du på .
 4. Under Koblede kontakter klikker du ved siden av en kontotype for å bryte koblingen.
 5. Klikk på Ferdig.
 
personer fant dette nyttig
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-people-merge_contact_info