Importere en kontakt fra en Exchange ActiveSync-konto

Importere en kontakt fra en Exchange ActiveSync-konto

Du kan søke etter en arbeidskontakt fra din Exchange ActiveSync -konto og deretter kopiere den til HTC Wildfire S.

Du må ha din Exchange ActiveSync -konto satt opp på HTC Wildfire S først.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Kontakt.
  2. Trykk på og angi navnet.
  3. Klikk for . Under Firmakontakter vises samsvarende navn.
  4. Klikk på navnet til kontakten du vil kopiere på HTC Wildfire S, og klikk deretter på Lagre i kontakter.
0 personer fant dette nyttig