Slå Flymodus av eller på

Slå Flymodus av eller på

I mange land er du lovmessig pålagt å slå av trådløse enheter mens du er om bord på et fly. En måte å slå av trådløse funksjoner raskt på er å sette HTC Wildfire S i flymodus.

Når du aktiverer flymodus, blir alle trådløse radioer på HTC Wildfire S slått av, medregnet telefonfunksjonen, datatjenester, Bluetooth og Wi-Fi. Når du deaktiverer Flymodus, slås samtalefunksjonen på igjen, og forrige tilstand for Bluetooth og Wi-Fi blir gjenopprettet.
For å slå Flymodus på eller av, trykk og hold AV/PÅ og klikk deretter på Flymodus.
Når den er aktivert, vises Flymodusikonet på statuslinjen.
0 personer fant dette nyttig