Samtaletjenester

Samtaletjenester

HTC Wildfire S kan kobles direkte til mobiltelefonnettverket, og du har tilgang til og kan endre innstillinger på telefonen for forskjellige telefontjenester. Samtaletjenester kan blant annet omfatte viderekobling, samtale venter og telefonsvarer. Kontakt mobiloperatøren for å finne ut hvilke samtaletjenester som er tilgjengelige.
Når du skal åpne samtaletjenester, trykker du på på startskjermbildet og klikker på Innstillinger > Ring.
Faste nummer Begrens utgående anrop til en bestemt gruppe nummer. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du kjenne SIM-kortets PIN2-kode.
Talemeldingtjeneste Viser gjeldende telefonsvarertjeneste i bruk.
Innstillinger for telefonsvarer Angi et annet talemeldingsnummer enn talemeldingsnummeret på SIM-kortet.
Fjern talemeldingsvarsling Dersom du har en varsling om en ny talemelding, kan du fjerne varslingen med dette alternativet.
Telefoninnstillinger Rediger meldingen ved avvisning av anrop, velg om du vil åpne meldingsredigereren når du avviser et anrop med en melding, og velg om du vil tillate automatisk lagring av et ukjent kontaktnummer når et anrop med det nummeret avsluttes.
Cellekringkasting Aktiver eller deaktiver mottakelse av cell broadcast-meldinger fra din tjenesteleverandør.
Cellekringkastingsinnstillinger Konfigurer kanaler og språk for cell broadcast-meldinger.
Viderekobling Velg hvordan du vil håndtere opptatte, ubesvarte og ikke tilgjengelige anrop. Du kan også velge alternativet viderekobling for alle innkommende anrop.
Innstillinger for nummersperring Velg om du vil blokkere forskjellige kategorier av innkommende og utgående anrop.
Flere innstillinger Aktiver eller deaktiver operatørtjenester som oppringer-ID og samtale venter.
Hjemland Aktiver eller deaktiver hjemmeringingsfunksjonen.
Hjemmeringing Angi landskoden som skal legges til automatisk foran telefonnumre som du ringer under roaming.
Kontoer Legg til, endre eller fjern Internett-samtalekontoer. Du kan også velge om du vil motta innkommende Internett-anrop.
Bruk Internett-samtaler Velg om du vil bruke Internett-samtaler til alle anrop du foretar, eller bare til anrop til for Internett-adresser, eller om du vil bli spurt hva du foretrekker for hvert anrop du foretar.
0 personer fant dette nyttig