Bruke samtalelogg

Bruke samtalelogg

Bruk Samtalelogg til å sjekke tapte anrop, oppringte numre og mottatte anrop.

Sjekke et tapt anrop

Du vil se ikonet tapt anrop i statuslinjen når du har et tapt anrop.

 1. Skyv åpent varslingspanelet for å se hvem anroperen er.
 2. Hvis du vil returnere anropet, klikker du på varselet om tapt anrop. Klikk deretter på anroperens navn eller nummer på skjermbildet Samtalelogg.

Sjekke samtaler i Samtalelogg

På startskjermbildet klikker du på > Samtalelogg.
Tips: Du kan også klikke på på telefonoppringing-skjermbildet.
På skjermbildet Samtalelogg kan du:
 • Klikke på et navn eller nummer du vil ringe i listen.
 • Trykke på og holde et navn eller nummer på listen for å vise alternativmenyen.
 • Klikke på for å sjekke bare samtaleloggen for en bestemt kontakt.
 • Trykk på , og klikk deretter på Vis for å vise bare en bestemt type anrop, for eksempel tapte anrop eller utgående anrop.

Legge til et nytt telefonnummer i kontaktene fra Samtalelogg

 1. I skjermbildet Samtalelogg trykker du på og holder et telefonnummer du vil lagre i kontaktene, og klikker på Lagre i Kontakter.
 2. Velg om du vil opprette en ny kontakt eller lagre nummeret til en eksisterende kontakt på HTC Wildfire S.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Når du oppretter en ny kontakt, angir du kontaktnavnet, kontakttypen og annen informasjon i den blanke kontaktoppføringen som vises. Telefonnummeret blir automatisk lagt til i Mobil-feltet i telefondelen. For å lagre det som en annen type nummer, for eksempel et hjemmenummer, banker du på Mobil-knappen.
  • Når du lagrer nummeret til en eksisterende kontakt, klikker du på en kontakt som er lagret på HTC Wildfire S og velger nummertypen.
 4. Klikk på Lagre.

Tømme Samtalelogg-listen

På skjermbildet Samtalelogg kan du gjøre ett av følgende:
Fjern ett navn eller nummer Trykk og hold på navnet eller nummeret, og klikk deretter på Slett fra samtalelogg.
Tøm hele listen Trykk på , og klikk deretter på Slett alle.
0 personer fant dette nyttig