Sette opp et telefonmøte

Sette opp et telefonmøte

Å arrangere en konferansesamtale med venner, familie eller kollegaer er enkelt. Foreta det første anropet (eller besvar et anrop), og ring opp de andre samtalene du vil legge til i konferansen
Viktig: Kontroller at SIM-kortet er aktivert med konferansesamtaletjeneste. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha detaljer.
  1. Foreta et anrop til den første deltakeren i konferansesamtalen.
  2. Når du er tilkoblet, trykker du på , velger Legg til samtale og ringer nummeret til den andre deltakeren. Den første deltakeren blir satt på vent når du ringer opp den andre deltakeren.
  3. Når du er koblet til den andre deltakeren, så velg slå sammen .
  4. For å legge til enda en deltaker til konferansesamtalen, så velg på skjermbildet konferansesamtale, og ring deretter opp nummeret til kontakten som du vil invitere til konferansesamtalen.
  5. Når du er tilkoblet, så velg for å legge til deltakeren i konferansesamtalen.
  6. Når du vil snakke privat med en person i telefonmøtet, klikker du på og velger Privat samtale på alternativmenyen.
  7. Når du er ferdig velger du Avslutt samtale.
0 personer fant dette nyttig