Bruke lydsett

Bruke lydsett

Lydsett er forskjellige samlinger av ringetone-, varslings- og alarmlyder som du kan bruke til å personliggjøre måten HTC Wildfire S varsler deg på. Når du bruker lydsett, kan du øyeblikkelig skifte fra diskrete ringetone- og varslingslyder når du er på kontoret til noe moro når du er ute med venner.

Velge et forhåndsdefinert lydsett

 1. På startskjermbildet klikker du på > Lydsett.
 2. På skjermbildet Lydsett klikker du på navnet på et lydsett.
 3. Du kan klikke på for å flytte på forskjellige lyder for det lydsettet.
 4. Klikk på Bruk.

Lage et lydsett

 1. På startskjermbildet klikker du på > Lydsett.
 2. På skjermbildet Lydsett klikker du på Nytt lydsett.
 3. Skriv inn et nytt lydsettnavn og klikk på Ferdig.
Det nyopprettede lydsettet blir lagt til på listen over lydsett. Du kan tildele forskjellige toner til lydsettet i henhold til dine preferanser.

Tilpasse et lydsett

Du kan tilpasse et lydsett ved å bruke ditt personlige valg av ringetone, varslingslyder og alarmer, og det kan stamme fra telefonens forvalg eller lagringskortet (unntatt for varslingslyder).
Merk: Sørg for å velge lydsettet du ønsker før du endrer ringetone, varslingslyder og alarm. HTC Wildfire S lagrer automatisk endringene til gjeldende valgt lydsett.

Slette lydsett

 1. På startskjermbildet klikker du på > Lydsett.
 2. Trykk på , og klikk deretter på Slett.
 3. Klikk på ett eller flere lydsett du vil slette.
 4. Klikk på Slett.
0 personer fant dette nyttig