KOMME I GANG
Justere volumet
KOMME I GANG

Justere volumet

Justering av ringevolumet endrer volumnivået til telefonens ringetone, mens justering av medievolumet endrer volumnivået til lydvarsler, musikk eller videoavspilling.

Justere ringesignalvolumet

  • Trykk på VOLUM OPP- eller VOLUM NED-knappen for å justere ringetonevolumet til ønsket nivå. Ringevolum-vinduet åpnes på skjermen for å vise volumnivåene.
  • Når du er på det laveste ringevolumnivået (stille modus), trykker du på VOLUM NED en gang for å bytte til vibrasjonsmodus. Vibrasjonsmodusikonet vises på statuslinjen.
  • I Vibreringsmodus, så trykk på VOLUM OPP én gang for å skifte til stillemodus. Ikonet for avslått høyttaler vises på statuslinjen.

Justere medievolumet

Når du spiller av musikk eller ser på video, trykker du på VOLUM OPP- eller VOLUM NED-knappen for å justere volumet. Medievolum-vinduet åpnes på skjermen for å vise volumnivået.

Justere ørepluggvolumet for telefonsamtaler

Under en samtale trykker du på VOLUM OPP eller VOLUM NED-knappen.

Justere volumet via innstillinger

  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Lyd > Volum.
  2. Dra volumglidebryterne til venstre eller høyre for å justere volumnivåene for ringetone, medieavspilling, alarmer og varslinger. En eksempeltone spilles av kort når volumet justeres mens du drar en glidebryter.
  3. Hvis du ønsker samme volum på ringetonen og varslingene, velger du Bruk volum for innkommende anrop også for varslinger.
  4. Når du er ferdig, klikker du på OK.
 
personer fant dette nyttig
392
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-wildfire-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER