Batteri

Batteri

HTC Wildfire S bruker et oppladbart batteri. Hvor lenge batteriet kan vare før det må lades på nytt, avhenger av hvordan du bruker HTC Wildfire S. Blant viktige faktorer er funksjonene og tilbehøret du bruker (Bluetooth-tilkoblingen alltid på bruker for eksempel mer strøm) Lange telefonsamtaler og hyppig bruk av nettleser bruker mye batteristrøm. Ta også din plassering i betraktning: dårlig signalstyrke fra mobilt nettverk og ekstrem temperatur gjør at batteriet må jobbe hardere.

Fjerne batteriets tynne film

Før du bruker HTC Wildfire S for første gang, må du fjerne den tynne filmen rundt batteriet.
 1. Ta av bakdekselet.
 2. Lukk batteriromdøren.
 3. Trekk opp den tynne filmen for å fjerne den.

Fjerne batteriet

Viktig: Når du har tatt ut HTC Wildfire S av esken for første gang, må du ikke glemme å fjerne den tynne filmen rundt batteriet inne i HTC Wildfire S.
 1. Ta av bakdekselet.
 2. Løft batteriet ut av batterirommet med tommelen eller fingeren.

Sette inn batteriet

Viktig: Bruk bare de original batteriene som fulgte med i esken, eller erstatninger som vi anbefaler.
 1. Ta av bakdekselet.
 2. Sett inn batteriet (med de synlige kobberkontaktene først) i batterirommet.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet når det leveres. Før du slår på og begynner å bruke HTC Wildfire S, anbefales det at du lader batteriet. Noen batterier virker best etter flere fullførte ladings-/utladingssykluser.
Viktig:
 • Batteriet er allerede installert i HTC Wildfire S ved levering. Det er satt inn en tynn film mellom batteriet og batterirommet. Du må fjerne denne filmen før du kan lade batteriet.
 • Bare den medfølgende batterieliminatoren og USB-synkroniseringskabelen må brukes til å lade batteriet.
 • Ikke fjern batteriet fra HTC Wildfire S mens du lader det ved hjelp av batterieliminator eller billader.
 1. Plugg inn strømadapteren i USB-kontakten.
 2. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet.
Etter hvert som batteriet lades, lyser varsellampen oransje kontinuerlig. Lyset blir kontinuerlig grønt når batteriet er ferdigladet.

Når du lader batteriet mens HTC Wildfire S er på, vises ikonet for batteri under lading på statuslinjen. Når batteriet er fulladet, blir ikonet for batteri under lading til et ikon for fulladet batteri .

Merk: Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig